Blog

De 4 meest gebruikte order-pick-technieken in het magazijn

De 4 meest gebruikte order-pick-technieken in het magazijn

Er zijn verschillende factoren die jouw logistiek kunnen maken of breken. Een belangrijke succesfactor is de methode van order-picking. In het warehouse van Pon Logistics in Leusden zijn er vier picking strategieën die we veel gebruiken:

    1. Single order picking Alle orders worden één voor een klaargezet. De orderpicker verwerkt de complete order afzonderlijk in een aparter container.
    2. Batch picking De orderpicker verzamelt artikelen van verschillende orders tegelijk in een gemeenschappelijke container. Tijdens het expeditie-proces worden de artikelen verdeeld over de verschillende orders.
    3. Zone picking De orderpicker wordt toegewezen aan een workzone waarin de artikelen worden verzameld die horen bij de verschillende orders in deze zone. Bij deze strategie is een investering in een geautomatiseerd WMS (warehouse managementsysteem) noodzakelijk.
    4. Goods to person De orderpicker is aan een pickingstation toegewezen. De artikelen worden door een geautomatiseerd systeem (automated storage and retrieval system (ASRS)) naar de pickingstations vervoerd. De orderpicker kan per order verzamelen. Na het picking proces worden artikelen weer opgeslagen in het geautomatiseerde magazijn.

De vier bovenbeschreven picking strategieën passen wij allemaal toe in ons magazijn in Leusden, met het zwaartepunt op methode vier. Vanaf 2018 is ons ASRS in Leusden volledig operationeel en verwerken wij met deze machine maar liefst 75% (staat gelijk aan 15.000) van de dagelijkse orderlines. Sinds maart 2022 verwerken wij voor een nieuwe klant in een aparte zone hun E-commerce orders. Voor het verwerken van deze orders passen wij, met ondersteuning van ons WMS, ‘single- en batchpicking’ strategie toe. Dagelijks verwerken wij op deze manier 2.500 orderlines.

Wanneer kies je welke order-picking-strategie?

De keuze voor een bepaalde strategie heeft alles te maken met de wensen van de klant. Wensen kunnen bijvoorbeeld zijn: de doorlooptijd van het orderproces verkorten, de kwaliteit verhogen, grotere volumes kunnen verwerken zonder meer mankracht in te zetten, de mogelijkheid om op- en af te schalen vergroten of de beschikbare ruimte in het magazijn optimaal benutten.

Voordelen en nadelen

Single order picking is vooral geschikt voor kleinere bedrijven. Het proces is eenvoudig en je hebt geen hoge kosten voor automatisering of implementatie. Het nadeel is dat de oplossing niet erg schaalbaar en redelijk foutgevoelig is. Batch Picking heeft een hogere productiviteit doordat je minder tijd nodig hebt om meer orders te verzamelen. Het nadeel is dat artikelen ‘aan het eind’ nog gesorteerd moeten worden en je dus dubbele handelingen hebt. Zone Picking is vooral interessant wanneer het gaat om losse artikelen in plaats van dozen. Het voordeel is dat de operators in hun zone werken en elkaar dus niet in de weg lopen. Het nadeel is dat investering in automatisering vereist is. Goods to person is zeer efficiënt, zeer schaalbaar en minder foutgevoelig, doordat grote delen van het proces geautomatiseerd zijn. Het nadeel is dat er geïnvesteerd moet worden in technologie.

Wat is voor jou de beste methode?

Ben je benieuwd naar wat voor jouw processen de beste methode is? Of wil je profiteren van geavanceerdere technieken, zonder zelf te investeren in automatisering? Neem dan eens vrijblijvend contact op met ons op, het uitbesteden van de warehousing kan hier dé oplossing zijn.